Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   ლატვიის პრეზიდენტი საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით ესტუმრება

Add to Twitter Add to Facebook