მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

ადმინისტრაცია | საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირები

 

 ანგი ხუციშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის კონსულტანტი საკანონმდებლო ორგანოსთან ურთიერთობის საკითხებში
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე

დავით კაშია - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაჯილდოების, მოქალაქეობისა და შეწყალების საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი

ზურაბ მაჭარაძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე

დარსანია თეა - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

მირანდა მაჭარაძე-  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ გოდერძიშვილი- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელიარჩილ ზუმბულიძე - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი