მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

ადმინისტრაცია | საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირები

 ნათია სულავა -  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე

ზურაბ მაჭარაძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე

ქეთევან მახარაშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის, ადამიანის უფლებების, გენდერულ და უმცირესობების საკითხებში

მირანდა მაჭარაძე- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სოფიკო ჯაჯანაშვილი-  მედიაცენტრის (სამსახური)  ხელმძღვანელი
თამარ გოდერძიშვილი- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი