მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

ანა ნაცვლიშვილი პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე სამხედრო ძალების რაოდენობა გ

ანა ნაცვლიშვილი პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე სამხედრო ძალების რაოდენობა განსაზღვრის შესახებ დოკუმენტი წარადგინა

საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცვლიშვილმა პარლამენტის საფინანსო - საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე სამხედრო ძალების რაოდენობა განსაზღვრის შესახებ დოკუმენტი წარადგინა.
ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, არსებული კანონმდებლობით სამხედრო ძალების რაოდენობას  ყოველწლიურად უშიშროების საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი. უშიშროების საბჭომ ამასთან დაკავშირებით იმსჯელა, განსაზღვრა მისი ოდენობა და დღეს პარლამენტის კომიტეტი განიხილავს შესაბამის დოკუმენტს.