მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

პირადო ნომერი
სახელი
გვარი
დაბ. თარიღი
იურიდიული მისამართი
ფაქტობრივი მისამართი
ტელეფონი
სამუშაო ადგილი
სამუშაო ადგილის მისამართი
სამუშაო ადგილის ტელ 1
სამუშაო ადგილის ტელ 2
თანამდებობა
სურათი