მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

პრესსამსახური   სიახლეები   საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების დანიშვნის შე

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

N 10/04/02        2014 წლის     10  აპრილი      ქ. თბილისი

საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნები დაინიშნოს 2014 წლის 15 ივნისს.

                                                                                                                                                                                     გიორგი მარგველაშვილი

      პრემიერ-მინისტრი                             ირაკლი ღარიბაშვილი

Add to Twitter Add to Facebook