მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

პრესსამსახური   სიახლეები   საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება გ. კვერენჩხილაძის საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნად

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება გ. კვერენჩხილაძის საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნად დანიშვნის შესახებ

N 19/06/04        2014 წლის     19  ივნისი      ქ. თბილისი

 

1.                 დაინიშნოს გიორგი კვერენჩხილაძე საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნად.

2.                 ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

                                                                                                                                                                                          გიორგი მარგველაშვილი 

Add to Twitter Add to Facebook