მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

პრესსამსახური   სიახლეები   საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტისათვის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტისათვის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად წარსადგენი კანდიდატურების შეთანხმების შესახებ

N 10/04/01        2014 წლის     10  აპრილი      ქ. თბილისი

 

საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტსა და საქართველოს მთავრობას შორის შეთანხმებულ იქნეს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის ერთ ვაკანტურ თანამ-დებობაზე საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარსადგენი ვახტანგ აბაშიძის, ლია მუხაშავრიასა და ნინო კიკნაძ კანდიდატურები.

                                                                                                                                                                                 გიორგი მარგველაშვილ

  პრემიერ-მინისტრი                            ირაკლი ღარიბაშვილი

Add to Twitter Add to Facebook