მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

პრესსამსახური   სიახლეები   საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 4 ნოემბრის N04/11/01 განკარგულებით გამოცხადებულ საქართველოს ცენტრა

საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 4 ნოემბრის N04/11/01 განკარგულებით გამოცხადებულ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევ ღია კონკურსში მონაწილე პირთა სია

 

1.      დიმიტრი ჯავახაძე  

2.      ნინო თათრულაიძე

3.      თამაზ კრავეიშვილი

4.      გედევან დანელია

5.      იოსებ თათარაშვილი

6.      მაგული ლიპარტელიანი

7.      თამაზ თაყაძე

8.      ალექსანდრე ფაილოძე

9.      ვარლამ აპლაკოვი

10.  ზურაბ ხრიკაძე

11.  ლევან ტურაშვილი

12.  ნიკოლოზ პროსტოსერდოვი

13.  იმედო ლაცაბიძე

14.  ვლადიმერ ბოჟაძე

15.  არჩილ ანასაშვილი

16.  გიორგი ჯავახიშვილი

17.  ვალერიან მაისურაძე

18.  გია გარსევანიშვილი

Add to Twitter Add to Facebook