მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

პრესსამსახური   სიახლეები   საქართველოს პრეზიდენტმა 2020 წლის 21 მარტის N1 ბრძანებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდ

საქართველოს პრეზიდენტმა 2020 წლის 21 მარტის N1 ბრძანებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა

საქართველოს პრეზიდენტმა 2020 წლის 21 მარტის N1  ბრძანებით  საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რომელიც გამოცხადების მომენტიდან შევიდა ძალაში.
 
აღნიშნული ბრძანება დასამტკიცებლად წარედგინა საქართველოს პარლამენტს.


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება N 1 (PDF)
 
Add to Twitter Add to Facebook