მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციის შემდეგ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას და მის მიერ დასახელებულ მინისტრების კანდიდატურებს.
 
 
გიორგი მარგველაშვილი
 
 
 
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მინისტრების კანდიდატურები
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის კანდიდატურა  
 
- ზაალ მიქელაძე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის კანდიდატურა      
 
-  ინგა შამილიშვილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის კანდიდატურა          
 
-  ჯაბა ფუტკარაძე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის კანდიდატურა        
 
-  ტიტე აროშიძე
 
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს