მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საქართველოს პარლამენტს

საქართველოს კონსტიტუციის 811 მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას.
 
 
გიორგი მარგველაშვილი


საქართველოს პარლამენტს