მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 09/01/02

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 09/01/02

N 09/01/02       2018 წლის      9 იანვარი       ქ. თბილისი
 
ანა ნაცვლიშვილის საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის
თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
 

დაინიშნოს ანა ნაცვლიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თანამდებობაზე.
 
 
გიორგი მარგველაშვილი