მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 12/12/05

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 12/12/05

N 12/12/05        2017 წლის      12 დეკემბერი       ქ. თბილისი
 
ვიქტორ დოლიძის ჟენევაში გაეროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
 
„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დაინიშნოს ვიქტორ დოლიძე ჟენევაში გაეროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობაზე 2018 წლის პირველი იანვრიდან.
 
 
გიორგი მარგველაშვილი


საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება