მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 12/12/06

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 12/12/06

N 12/12/06         2017 წლის      12 დეკემბერი       ქ. თბილისი
 
ელგუჯა ხოკრიშვილის გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
 
„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დაინიშნოს ელგუჯა ხოკრიშვილი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე 2018 წლის 8 იანვრიდან.
 
 
გიორგი მარგველაშვილი


საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება