მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 13/06/04

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 13/06/04

N 13/06/04       2018 წლის       13   ივნისი     ქ. თბილისი
 

საქართველოს მთავრობისათვის მოვალეობის დაკისრების შესახებსაქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და 801 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის იმავე შემადგენლობას დაეკისროს მოვალეობის შესრულება მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე.
         
 
 
გიორგი მარგველაშვილი