მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 18/12/01

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 18/12/01

დიმიტრი გაბუნიას საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის  თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
დაინიშნოს დიმიტრი გაბუნია საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თანამდებობაზე.
 
 
 
სალომე ზურაბიშვილი