მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 21/06/01

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 21/06/01

N 21/06/0    2018 წლის      21 ივნისი      ქ. თბილისი
 
. ბახტაძის საქართველოს პრემიერ-მინისტრად
დანიშვნის შესახებ
 
          საქართველოს კონსტიტუციის მე-80 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, დაინიშნოს მამუკა ბახტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრად.


 
გიორგი მარგველაშვილი
 
 
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 21/06/01