მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N01/08/02

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N01/08/02

                             საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების  თარიღის დანიშვნის შესახებ
 
საქართველოს კონსტიტუციის 70-ე მუხლის მე-9 პუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 95-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები დაინიშნოს 2018 წლის 28 ოქტომბერს.

 
 
გიორგი მარგველაშვილი 

 
 
 
პრემიერ-მინისტრი                                                               მამუკა ბახტაძე 

01-08-02.pdf