მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N03/07/02

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N03/07/02

N03/07/02        2018 წლის      3 ივლისი       ქ. თბილისი
 
საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ
 

საქართველოს კონსტიტუციის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 2018 წლის 4 ივლისის 12:00 საათიდან.
 
 
 
გიორგი მარგველაშვილი