მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N15/06/02

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N15/06/02

N15/06/02       2018 წლის       15   ივნისი     ქ. თბილისი
 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის წამოყენების შესახებ

 
             საქართველოს კონსტიტუციის 801 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, პრემიერმინისტრობის კანდიდატად წამოყენებულ იქნეს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი მამუკა ბახტაძის კანდიდატურა.
         
 

 
გიორგი მარგველაშვილი
 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება