მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/07/04

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/07/04

N17/07/04      2018 წლის      17 ივლისი      ქ. თბილისი
 
ნატალი საბანაძის ბელგიის სამეფოში საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩისა და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დაინიშნოს ნატალი საბანაძე ბელგიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩისა და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის თანამდებობაზე 2018 წლის პირველი აგვისტოდან.
 
 
გიორგი მარგველაშვილი