მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/07/05

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/07/05

N17/07/05      2018 წლის      17 ივლისი      ქ. თბილისი
 
კახა იმნაძის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან საქართველოს
მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
 

„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დაინიშნოს კახა იმნაძე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობაზე 2018 წლის პირველი აგვისტოდან.
 
 
 
გიორგი მარგველაშვილი