მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | ფორმა 1_საპროექტო განაცხადი_ორგანიზაციის შესახებ