მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | ფორმა 3_ბიუჯეტი
ფორმა 3_ბიუჯეტი (თანადაფინანსებით გარეშე)

ფორმა 3_ბიუჯეტი (თანადაფინანსებით)