მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის 2016 წლის ანგარიში
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის 2016 წლის ანგარიში