მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სხვა საჯარო ინფორმაცია | საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელოს ოდენობა

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის I კვარტალი 

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის II კვარტალი 

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის I კვარტალი


საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის IV კვარტალი

 

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2019 წლის I კვარტალი