მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საქართველო | დამოუკიდებლობის აქტი
1918 წლის 26 მაისს მიღებული დამოუკიდებლობის აქტი

1918.jpeg1991 წლის 9 აპრილს მიღებული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი

1991.jpeg