საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სარეზერვო ფონდი | საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის 2015 წლის ანგარიში
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის 2015 წლის ანგარიში