საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N20/12/01

N20/12/01      2017 წლის      20 დეკემბერი       ქ. თბილისი
 
საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის
მოწვევის შესახებ
 
საქართველოს კონსტიტუციის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესია 2017 წლის 21 დეკემბრის 12 საათიდან.
 
 
 
გიორგი მარგველაშვილი