მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

 

ადმინისტრაციის მისამართი: ქ. თბილისი, მ. აბდუშელიშვილის ქ. N1, საფოსტო ინდექსი -  0103
 
ადმინისტრაციის ელექტრონული ფოსტის მისამართი:  info@president.gov.ge  
ადმინისტრაციის ფაქსის ნომერი: + 995 32 2 28 27 12
ადმინისტრაციის ტელეფონის ნომერი (ცხელი ხაზი): + 995 32 2288888