მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

 

ადმინისტრაციის მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N25, საფოსტო ინდექსი - 0114
 
ადმინისტრაციის ელექტრონული ფოსტის მისამართი:  info@president.gov.ge  
ადმინისტრაციის ფაქსის ნომერი: + 995 32 2 28 27 12
ადმინისტრაციის ტელეფონის ნომერი (ცხელი ხაზი): + 995 32 2288888